HỆ THỐNG VẬN HÀNH NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI?

Fresh & Well-being Coffee, every day.

Hãy thưởng thức Cà phê tươi ngon & tốt cho sức khỏe, mỗi ngày.

01. Tư vấn mở cửa hàng

Xây dựng phương hướng và mục đích kinh doanh, chọn mặt bằng phù hợp với quy mô cửa hàng và quy mô đầu tư.

02. Tư vấn xây dựng cửa hàng

Phân tích điều kiện vị trí so với cửa hàng gần đó, phán đoán doanh thu dự đoán dựa theo số liệu khảo sát của các doanh nghiệp cạnh tranh, phân tích lời lỗ, chọn cửa hàng dựa vào các quy định về pháp luật liên quan.

03. Hợp đồng tham gia và hợp đồng cửa hàng

Ký kết hợp đồng tham gia và hợp đồng cửa hàng, thảo luận nội dung về đồ dùng, thiết bị, nội thất.

04. Hợp đồng và thi công

Hoàn thành thi công trong vòng 20 ngày sau ngày ký kết hợp đồng thiết bị và nội thất, hoàn thành công việc liên quan đến giấy phép đại lý.

05. Đào tạo đại lý

Đào tạo cách phục vụ, luyện tập thao tác máy móc và hướng dẫn vận hành sản phẩm thông qua việc đào tạo thực tập ở công ty.

06. Tư vấn xây dựng cửa hàng

Lắp đặt và vận hành thử thiết bị máy móc, kiểm tra và nhập kho nguyên liệu, tiến hành thực tập bán hàng, kiểm tra tổng thể lần cuối.

07. Khai trương

Cử Supervisor đến cửa hàng và tiến hành các hoạt động thúc đẩy bán hàng mang tính hiệu quả bằng cách hỗ trợ chạy sự kiện trong 3 ngày khai trương.

08. Hợp đồng và thi công

Quản lý doanh thu liên tục và hỗ trợ điều hành bằng việc ghé cửa hàng định kỳ của Supervisor.